Leroy Merlin

Leroy Merlin es una multinacional francesa especializada en el bricolaje y la venta de equipamiento de casa y jardín instalada en 13 países. La compañía es fundada en 1923, por Adolphe Leroy y Rose Merlin, que crean una empresa para vender los excedentes de stock americano. Posteriormente, orientan el negocio a la venta de productos de construcción y muebles. En 1960, la sociedad adopta el nombre comercial de Leroy Merlin. Para mas información consultar: http://www.leroymerlin.es/

Manuales de Leroy Merlín

[pcarousel] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/08/leroy-merlin-eficiencia-energetica-gana-confort-ahorro.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-8nK4gwbA8hk/V8CdX868C4I/AAAAAAAAIRc/56Ib0s_UkgUMM0ExAjzF7iQDnS8R5cUDwCLcB/s1600/Eficiencia%2Benerg%25C3%25A9tica%2B-%2BGana%2Ben%2Bconfort%252C%2Bgana%2Ben%2Bahorro.jpg" title="Eficiencia energética"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/08/leroy-merlin-crea-propio-huerto-urbano.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-REsM4Div1mY/V8CXdrqYOsI/AAAAAAAAIRQ/VLv3GRmY1Qww-4szJEpqhGcWDb4D8duVQCLcB/s1600/Crea%2Btu%2Bpropio%2Bhuerto%2Burbano.jpg" title="Crea tu propio huerto urbano"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/08/leroy-merlin-prepara-buen-compost.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-xdpCA3S_rXQ/V8CCWiE1HjI/AAAAAAAAIRA/t4oKtKIDlh8RT4WAyDOpkwPQvmh4u9XiACLcB/s1600/Preparar%2Bun%2Bbuen%2Bcompost.jpg" title="Preparar un buen compost"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/08/leroy-merlin-preparar-suelo-jardin.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-Hpg_vz5pyqk/V5--jlP-56I/AAAAAAAAILs/-riAaMqHKqM7wlEasIhUv4boaA6GoK4bACPcB/s1600/Preparar%2Bel%2Bsuelo%2Bdel%2Bjard%25C3%25ADn.jpg" title="Preparar el suelo del jardín"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/08/leroy-merlin-podar-talar-arboles.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-9RxsBky7zVw/V5-omuTu2PI/AAAAAAAAILc/W-PUNphbkS4ayiXgCNgMWJ8kHMsCFl3cwCPcB/s1600/Podar%2By%2Btalar%2Bcorrectamente%2Bun%2B%25C3%25A1rbol.jpg" title="Podar y talar un árbol"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/08/leroy-merlin-plantar-podar-cuidar-rosales.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-i85RK9UaZMM/V5-irNQAPbI/AAAAAAAAILM/r91EUqf-o_AoLpE6oec5MeXqINTx_rTfwCPcB/s1600/Plantar%252C%2Bpodar%2By%2Bcuidar%2Btus%2Brosales.jpg" title="Plantar, podar y cuidar tus rosales"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-plagas-enfermedades-jardin-2.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-0fbZMhN5LJk/V50v1OSjEUI/AAAAAAAAIKw/qrfym3cFgtotxKFZjM6a5_CK7jmd1_P7wCPcB/s1600/Plagas%2By%2Benfermedades%2Bdel%2Bjard%25C3%25ADn%2B2.jpg" title="Plagas y enfermedades del jardín 2"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-plagas-enfermedades-jardin.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-PJZH0tzUJe4/V5zdXP65-rI/AAAAAAAAIKk/8dkw0uz1mGQJgl-xLJDWkhJ7RqgfSHz7wCPcB/s1600/Plagas%2By%2Benfermedades%2Bdel%2Bjard%25C3%25ADn%2B1.jpg" title="Plagas y enfermedades del jardín 1"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-mantenimiento-cesped.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-LlOiGIww2mI/V5zUEK9g8aI/AAAAAAAAIKQ/kHZqNeCFqTw_EF7yfvKX-cTWzXELtrsmwCPcB/s1600/Mantenimiento%2Bdel%2Bc%25C3%25A9sped.jpg" title="Mantenimiento del césped"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-mantener-piscina.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-DYCi2pEuHdE/V5zOYuTXsbI/AAAAAAAAIJ8/dx8mbwdZEt0h-ReGseMRQKx9RigvCigsACLcB/s1600/Mantener%2Ba%2Bpunto%2Bla%2Bpiscina.jpg" title="Mantener a punto la piscina"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-instalar-riego-automatico.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-a-tx7NKfh9c/V5y3pA4kIsI/AAAAAAAAIJs/4kPo37nASjspj4d9XZ-sQhCdBSnmdZbNACLcB/s1600/Instalar%2Bun%2Bsistema%2Bde%2Briego%2Benterrado.jpg" title="Instalar un sistema de riego"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-instalar-riego-terrazas-balcones.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-EhbJxDWJxtE/V5yxSD45B8I/AAAAAAAAIJc/7iRnWSNSy_Qp-zxkbReRnFqw42Ud8SCqACLcB/s1600/Instalar%2Bsistema%2Bde%2Briego%2Ben%2Bterrazas%2By%2Bbalcones.jpg" title="Sistema de riego en terrazas"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-instalar-casetas-jardin.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-qhGYU0wMlbQ/V4fEUfb7J4I/AAAAAAAAIEg/7YRSj5qklGkzSo4Hy3Itc8ALn11uifFswCLcB/s1600/Instalar%2Bcasetas%2Bde%2Bjard%25C3%25ADn.jpg" title="Instalar casetas de jardín"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-implantar-mantener-cesped.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-zG5NpfUr67Y/V4egppCLssI/AAAAAAAAIEA/LTOSWiWV2QQUZxM1a0Bl9GRzgby127GPwCLcB/s1600/Implantar%2By%2Bmantener%2Bun%2Bcesped.jpg" title="Mantener un cesped"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-elementos-madera-terraza-jardin.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-6Jrd26Rh1Hc/V4eYW74gqHI/AAAAAAAAIDw/BV5fCgp0pFQsr3AOTgwo5kTKelQTY6NIwCLcB/s1600/Elementos%2Bde%2Bmadera%2Bpara%2Bterraza%2By%2Bjard%25C3%25ADn%2B1.jpg" title="Elementos de madera para jardín"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-elementos-madera-terraza.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-9tyhJFpCz3c/V4P5fcecQ9I/AAAAAAAAH9k/BjaJJmLSMA4tAu3jW8_YgmW4eDRa6s3zgCLcB/s1600/Elementos%2Bde%2Bmadera%2Bpara%2Bterraza%2By%2Bjard%25C3%25ADn%2B2.jpg" title="Elementos de madera para terraza"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-cultivar-plantas-bulbosas.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-AlCisusOOJY/V4P1HqhHiHI/AAAAAAAAH9Y/E9SR9uoicv8yZJ78O4O3js8pRCItio1CQCLcB/s1600/Cultivar%2Bplantas%2Bbulbosas.jpg" title="Cultivar plantas bulbosas"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-cuidar-muebles-exterior.html" src="https://1.bp.blogspot.com/-BA3sBQdc59Y/V4PxH16MGlI/AAAAAAAAH9M/X6jvE27UlbYDL8l9buBMHd_Jw8rJ6bC1QCLcB/s1600/Cuidar%2Blos%2Bmuebles%2Bde%2Bexterior.jpg" title="Cuidar los muebles de exterior"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-abonar-jardin.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-se0gVqtf2h8/V4PUpR_9YxI/AAAAAAAAH88/YkVxLreEeI41lwVYDVIBcA6fnrU-uY_dwCLcB/s1600/Abonar%2Bel%2Bjardin.jpg" title="Abonar el jardin"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-utilizar-un-equipo-de.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-u1XV6eXFVlw/V4EKI9PNSxI/AAAAAAAAH58/QqrPyEBW1s8O3DFymS1_I3hGxkgl_lcxACLcB/s1600/Utilizar%2Bun%2Bequipo%2Bde%2Bsoldadura%2Bal%2Barco.jpg" title="Utilizar un equipo de soldadura"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-taladro-aprovechamiento-y.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-xr2yjJaE1Fo/V4EGJMTJnWI/AAAAAAAAH5w/hRp_SnPKeu4rRFFKkqbGHuFLre9HTwT2wCLcB/s1600/Taladro%2Baprovechamiento%2By%2Btrucos.jpg" title="Taladro aprovechamiento y trucos"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-soldadura-electrica-blanda.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-W_f69BNml4I/V3_aRYefvjI/AAAAAAAAH5Q/K0KI0SF5Hd4aoaIJOrAtu2DKdXJzNZzcgCLcB/s1600/Soldadura%2Bel%25C3%25A9ctrica%2Bblanda.jpg" title="Soldadura eléctrica blanda"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-soldadura-con-llama.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-Z2Tc_yramGI/V3-1J4YN9gI/AAAAAAAAH5A/lVcVvG3m3jQh8Dilpd4xTkYCRanvF4GHQCLcB/s1600/Soldadura%2Bcon%2Bllama.jpg" title="Soldadura con llama"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-minitaladros.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-rl9dOHMomyM/V3-xNmN7FHI/AAAAAAAAH40/rVrhPadkkhs7Ev7kYF9bjXwqip_Odek3ACLcB/s1600/Minitaladros.jpg" title="Minitaladros"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-hacer-acabados-con.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-Kkmb_yL6W6k/V36w4wlhjgI/AAAAAAAAH4M/o2HVloeNzFoeAXcM3pmyJcrcDR3UZomqwCLcB/s1600/Hacer%2Bacabados%2Bcon%2Blijadoras%252C%2Bfresadora%2By%2Bcepillo.jpg" title="Hacer acabados con lijadoras"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-generador-electrico.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-2GgxouhqFWA/V36s_fY9KRI/AAAAAAAAH4A/UD8Fti6CpFoF1Z94IiMjiPSH0UGZHcvTACLcB/s1600/Generador%2Bel%25C3%25A9ctrico%2Butilizaci%25C3%25B3n%2By%2Bmantenimiento.jpg" title="Generador eléctrico utilización"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-como-cortar-con-sierras.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-SdjfDkKI9cI/V355c3B7xSI/AAAAAAAAH3w/GVRXpIIcVsoHNganf1y8NhNwv7YWQOZwQCLcB/s1600/Como%2Bcortar%2Bcon%2Bsierras%2Bel%25C3%25A9ctricas.jpg" title="Cortar con sierras eléctricas"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-compresores.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-0iTItlU8UJA/V337MmScOdI/AAAAAAAAH3g/n2F9fWKFnoYwJ-v1ZtiphtHlTERwwMcOgCLcB/s1600/Compresores%2B-%2BAprovechamiento%2By%2Btrucos.jpg" title="Compresores"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-como-pintar-con-una.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-TMKCbZq44eY/V30vTYNHP2I/AAAAAAAAH3Q/6tJ05M_n7aMc4HeQ5Vi8tFQji6c2uwDBQCLcB/s1600/Como%2Bpintar%2Bcon%2Buna%2Bpistola%2Baerogr%25C3%25A1fica.jpg" title="pintar con una pistola"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-amoladora-consejos-de.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-GdfIB6FhbKY/V30mgBqXnnI/AAAAAAAAH3A/39s2waTtY24oRi9OChqaVZZ5YHHlMCZkgCLcB/s1600/Amoladora%2Bconsejos%2Bde%2Butilizaci%25C3%25B3n.jpg" title="Amoladora"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-sustituir-una-banera-por_3.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-Tmfa4jSVznQ/V3lIPwN3bzI/AAAAAAAAHy8/PzmwIyOK_Cc_7FHcZ-81eA6ICfNIv3mGQCLcB/s1600/Sustituir%2Buna%2Bba%25C3%25B1era%2Bpor%2Bun%2Bplato%2Bde%2Bducha%2B2.jpg" title="Sustituir una bañera por plato 2"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-sustituir-una-banera-por.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-hO7yDU1wBLw/V3lFR-L83GI/AAAAAAAAHyw/vAhXmuT6e-sq8eQn3cxLfhhf0u8MwZWQwCLcB/s1600/Sustituir%2Buna%2Bba%25C3%25B1era%2Bpor%2Bun%2Bplato%2Bde%2Bducha%2B1.jpg" title="Sustituir una bañera por plato 1"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-sustituir-un-lavabo-e.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-3zzLRnazYRo/V3k--gf18CI/AAAAAAAAHyg/sEHig3RQ1uoliDef5WoSiSJqVxUwIdM2gCLcB/s1600/Sustituir%2Bun%2Blavabo%2Be%2Binstalar%2Bun%2Bmueble%2Bde%2Bba%25C3%25B1o.jpg" title="Sustituir un lavabo"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/07/leroy-merlin-poner-un-canalon-de-pvc.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-MnYsElNSQo8/V3k7peiZpTI/AAAAAAAAHyU/LmRAkem36OkW_YvZH7ARNXvax3o3Q1d5ACLcB/s1600/Poner%2Bun%2Bcanal%25C3%25B3n%2Bde%2BPVC.jpg" title="Poner un canalón de PVC"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/leroy-merlin-montar-conducciones-de.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-ZD46YpcBVPA/V3FbkmqLBBI/AAAAAAAAHkY/AYOMVFFj5i4W5BRITTv7m2YXkCE7Eh9sgCLcB/s1600/Montar%2Bconducciones%2Bde%2Bagua%2Bsin%2Bsoldadura.jpg" title="Conducciones de agua sin soldadura"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/leroy-merlin-como-montar-conducciones.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-roT-q7CbiPY/V3Eyw0IwvHI/AAAAAAAAHkI/EvPgm_waGnYwlXvIv7hSbl0D0c7ergn4wCLcB/s1600/Como%2Bmontar%2Bconducciones%2Bde%2Bagua%2Bcon%2Bsoldadura.jpg" title="Conducciones de agua con soldadura"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/leroy-merlin-mantener-la-fontaneria-de_27.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-xcuqbTdnA9s/V3DX8rE_ckI/AAAAAAAAHj0/T4dAHXIOEhcTOq_IyAQVBXepdAtWPwLkgCLcB/s1600/Mantener%2Bla%2Bfontaner%25C3%25ADa%2Bde%2Bla%2Bcocina%2B2.jpg" title="Fontanería de la cocina 2"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/leroy-merlin-mantener-la-fontaneria-de.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-xO3cXYP8Yks/V3BMXmrJvhI/AAAAAAAAHjY/yTawkZLXno0NbwMl3xYjT_m8s0eN7mRLgCLcB/s1600/Mantener%2Bla%2Bfontaner%25C3%25ADa%2Bde%2Bla%2Bcocina%2B1.jpg" title="Fontanería de la cocina 1"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/leroy-merlin-instalar-una-ducha-con.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-UEKKq0DAGjY/V2-InyjovII/AAAAAAAAHjM/FuMCZ2xHr-EOsig1Xl0CgBH-JHEjK7rPQCKgB/s1600/Instalar%2Buna%2Bducha%2Bcon%2Bmampara.jpg" title="Instalar una ducha con mampara"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/leroy-merlin-instalar-una-columna-de.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-taLF22Zls0c/V2arCSqEm3I/AAAAAAAAHT0/eZ2Rif7LvfYtGfeqqV57R_GLuYqVGQc8QCLcB/s1600/Instalar%2Buna%2Bcolumna%2Bde%2Bhidromasaje.jpg" title="Columna de hidromasaje"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/leroy-merlin-filtrar-y-descalcificar-el.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-75Dbjp-RVOg/V2aRjThvE4I/AAAAAAAAHTk/Ai8fxVe2BS0ttXCdutiwlJYnvxQ_uds4QCLcB/s1600/Filtrar%2By%2Bdescalcificar%2Bel%2Bagua.jpg" title="Filtrar y descalcificar el agua"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/leroy-merlin-colocar-la-mampara-en-una.html" src="https://1.bp.blogspot.com/-jbKogk0yt20/V2Z8qvwCBZI/AAAAAAAAHTU/I29VhS66gK8Gcfts5U7j1oDu09urDLzrQCLcB/s1600/Colocar%2Bla%2Bmampara%2Ben%2Buna%2Bba%25C3%25B1era.jpg" title="Colocar la mampara en bañera"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/leroy-merlin-cambiar-los-grifos-del.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-4Z9iT0iZLvY/V2Z1hZEgWUI/AAAAAAAAHTA/9FN3ImOd5VQPtCchXkiS7XEgYKvtgSyPQCLcB/s1600/Leroy%2BMerl%25C3%25ADn%2B-%2BCambiar%2Blos%2Bgrifos%2Bdel%2Blavabo%2By%2Bel%2Bbid%25C3%25A9.jpg" title="Cambiar los grifos del lavabo"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/leroy-merlin-calderas-de-gasoil.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-NRL7hfi_nBY/V2XP9SS7aZI/AAAAAAAAHSM/vv0MiADy1VkvP2eaGkij5W1wb4WLL-A_gCLcB/s1600/Calderas%2Bde%2Bgasoil.jpg" title="Calderas de gasoil"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/leroy-merlin-motorizar-un-porton-con.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-9gVKHjfN_AM/V2XKjqGqUbI/AAAAAAAAHRg/aOFLMGUyIa0J3aNB4-KDDjbGVV3n7TNMgCLcB/s1600/Motorizar%2Bun%2Bport%25C3%25B3n%2Bcon%2Bcilindros.jpg" title="Motorizar un portón con cilindros"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/montar-una-instalacion-electrica-vista.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-_7flrm6ZglY/V2O53I4YiUI/AAAAAAAAHL4/MipS6JRoEgsOM9s0pqVg9rFi2BAryIezQCLcB/s1600/Montar%2Buna%2BInstalaci%25C3%25B3n%2Bel%25C3%25A9ctrica%2Bvista.jpg" title="Instalación eléctrica vista"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/montar-cuadros-electricos-leroy-merlin.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-dDO5_n5ozdE/V2OKpQY2wWI/AAAAAAAAHLo/X9Qv0-WE9LoqlMKL9a9o1UTTl2lIJzvdACLcB/s1600/Montar%2Bcuadros%2Bel%25C3%25A9ctricos.jpg" title="Montar cuadros eléctricos"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/instalar-iluminacion-exterior-leroy.html" src="https://1.bp.blogspot.com/-vtADshTRJok/V2OHvGTmgeI/AAAAAAAAHLc/8JWt75bpkUQe9SPv5jKNwU__UaBgaGY-ACLcB/s1600/Instalar%2Biluminaci%25C3%25B3n%2Bexterior.jpg" title="Instalar iluminación exterior"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/instalar-cables-y-mecanismos-electricos.html" src="https://1.bp.blogspot.com/-ZJ4pIw5ux3A/V2OFb6Ho0_I/AAAAAAAAHLQ/dHG42pSJddc4r5yUy7zllXISoQfWZi2UACLcB/s1600/Instalar%2Bcables%2By%2Bmecanismos%2Belectricos.jpg" title="Instalar cables y mecanismos"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/iluminar-con-focos-de-riel-leroy-merlin.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-e16wJlQFNGA/V2HOtOWuPPI/AAAAAAAAHHU/3JgZ8Ii11ZkdBaU0RNGtRxtXIT4jIPjHwCLcB/s1600/Iluminar%2Bcon%2Bfocos%2Bde%2Briel.jpg" title="Iluminar con focos de riel"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/modificar-y-crear-puntos-de-luz-leroy.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-UXHdfCbp5jk/V2GzDp2UsUI/AAAAAAAAHHA/61dLBmrcG1sLK8KCkxzterMrAonqS_YOACLcB/s1600/Modificar%2By%2Bcrear%2Bpuntos%2Bde%2Bluz.jpg" title="Crear puntos de luz"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/iluminar-con-focos-empotrables-leroy.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-7LaVynYNNX0/V1-sKZc4okI/AAAAAAAAHDo/41jQt7keCzk_HHrRMDcCelCPowrMMXoeACLcB/s1600/Iluminar%2Bcon%2Bfocos%2Bempotrables.jpg" title="Iluminar con focos empotrables"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/colgar-y-sacar-provecho-los.html" src="https://1.bp.blogspot.com/-j3aMxNf9Ekk/V1-l-_eZTlI/AAAAAAAAHDY/PQnPCF30qdgWPkSmqFdmfai9ybTResMKgCLcB/s1600/Colgar%2By%2Bsacar%2Bprovecho%2Ba%2Blos%2Bventilaciones.jpg" title="Colgar ventiladores"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/tapizar-una-silla-leroy-merlin.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-9dMeJAr6vpQ/V1-hz0jtNGI/AAAAAAAAHDM/6nwT3IbUCe4l7o4ROFmiCYNlGCsrS9RhgCLcB/s1600/Tapizar%2Buna%2Bsilla.jpg" title="Tapizar una silla"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/tapizado-de-un-sofa-leroy-merlin.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-C96FEetj5XE/V10mPAnKIAI/AAAAAAAAG-g/u4oboDxzz1oM8VXOQv4j9rwTy11odcwcACLcB/s1600/Tapizado%2Bde%2Bun%2Bsofa.jpg" title="Tapizado de un sofa"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/restauracion-de-metales-leroy-merlin.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-8FsUHmNjJBU/V10ip2Vb7II/AAAAAAAAG-U/olsRPITMcUwibs5NxoIMYkOZWYB1Ih-eACLcB/s1600/Restauraci%25C3%25B3n%2Bde%2Bmetale.jpg" title="Restauración de metales"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/reparar-grietas-en-paredes-de-yeso.html" src="https://1.bp.blogspot.com/-3MIZTki_6uw/V1yMKNwRMmI/AAAAAAAAG9g/Qzq1kulfmlAPoPE_N_sQOw___4LVqIOzQCLcB/s1600/Reparar%2Bgrietas%2Ben%2Bparedes%2Bde%2Byeso.jpg" title="Reparar grietas en paredes"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/realizar-enlucidos-decorativos-leroy.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-S_TJnymCjE8/V1yJOap5ziI/AAAAAAAAG9U/5zsz8-OMUg8ySfF5mO450Fw9BOhNAFLewCLcB/s1600/Realizar%2Benlucidos%2Bdecorativos.jpg" title="Realizar enlucidos decorativos"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/proteccion-y-decoracion-de-maderas-y.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-4j0UvwnZsJo/V1sKKm4XTkI/AAAAAAAAG5Y/MGezEVFd1BYa2LDJMnr0g1i9bLImT__HgCLcB/s1600/Proteccion%2By%2Bdecoracion%2Bde%2Bmaderas%2By%2Bhierros%2Bexteriores.jpg" title="Proteccion de maderas y hierros"][/item] [item url="http://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/preparar-y-pintar-paredes-de-interior.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-lyKgt7AtxC0/V1sCXUwt85I/AAAAAAAAG5I/8YKefuSaImEMxmt3mWCTabJKvOHGHPJRQCLcB/s1600/Preparar%2By%2Bpintar%2Bparedes%2Bde%2Binterior.jpg" title="Preparar y pintar paredes"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/pintar-suelos-leroy-merlin.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-LWCjK8oQYWw/V1r6kI_supI/AAAAAAAAG44/ZPKNLyJM9c4IL7-Y6tzpd-JZOnOYVDDZQCLcB/s1600/Pintar%2Bsuelos.jpg" title="Pintar suelos"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/pintar-madera-en-interiores-leroy-merlin.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-PjdZkWuX1Mc/V1r25IwUO_I/AAAAAAAAG4s/9uvYSvhyatce1cklvhZNFpCLLkXx7sQdQCLcB/s1600/Pintar%2Bmadera%2Ben%2Binteriores.jpg" title="Pintar madera en interiores"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/enmarcar-un-cuadro-leroy-merlin.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-xaTfR0IRC3w/V1gdepqSMKI/AAAAAAAAGyo/eyQKWKkWVWkFWRZm9Djc908wC6MyIdRHwCLcB/s1600/Enmarcar%2Bun%2Bcuadro.jpg" title="Enmarcar un cuadro"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/empapelar-paredes-leroy-merlin.html" src="https://1.bp.blogspot.com/-ZZ8Vns9ckrQ/V1gQG88GecI/AAAAAAAAGyY/jPH8L_8Z9eYTDlhawCYeUm51r3ld75eTwCLcB/s1600/Empapelar%2Bparedes.jpg" title="Empapelar paredes"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/diseno-de-cocinas-leroy-merlin.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-k5KbyZOi268/V1eozjZjtVI/AAAAAAAAGyE/OWmQwW6efFo_Lfu_0MZugwIEgvC4uU6pACLcB/s1600/Dise%25C3%25B1o%2Bde%2Bcocinas.jpg" title="Diseño de cocinas"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/confeccionar-una-funda-para-cojin-y.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-t1sZTE2qq40/V1dVdPeEU7I/AAAAAAAAGxw/R4NR3g559GkUm8zTokE7JgEhbwLD964-wCLcB/s1600/Confeccionar%2Buna%2Bfunda%2Bpara%2Bcoj%25C3%25ADn%2By%2Bfalda%2Bpara%2Bmesa%2Bcamilla.jpg" title="Confeccionar una funda"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/confeccionar-cortinas-bando-visillos-y.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-qVA1jcB3Vyc/V1dRWWzJ1fI/AAAAAAAAGxk/cu_9jwQpmek_sdeU7v0sfcb1yxZojBQkACLcB/s1600/Confeccionar%2Bcortinas%252C%2Bband%25C3%25B3%2Bvisillos%2By%2Babrazaderas.jpg" title="Confeccionar cortinas"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/como-fijar-cargas-pesadas-en-una-pared.html" src="https://1.bp.blogspot.com/-YbOlevWOqy8/V1XT2FUOwxI/AAAAAAAAGuo/WTUh0i5slo4rbj6yvOjZeeGHX2J54BsnQCLcB/s1600/Como%2Bfijar%2Bcargas%2Bpesadas%2Ben%2Buna%2Bpared.jpg" title="Fijar cargas pesadas"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/como-colocar-un-roseton-en-el-techo.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-4l2qo9GROAw/V1XRAxKuQ5I/AAAAAAAAGuc/zlVIICV6eHoQaWl42CmtEVfokB-5qwFQQCLcB/s1600/C%25C3%25B3mo%2Bcolocar%2Bun%2Broset%25C3%25B3n%2Ben%2Bel%2Btecho.jpg" title="Colocar rosetón en techo"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/colocar-moqueta-o-revestimientos-de_6.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-zjHjkZ9zIZY/V1XNGzlcjpI/AAAAAAAAGuQ/5JDb5Ve7Vk0PGhgore8r7EJ3VE3Jl0tBwCLcB/s1600/Colocar%2Bmoqueta%2Bo%2Brevestimientos%2Bde%2Bpl%25C3%25A1sticos%2B2.jpg" title="Colocar moqueta 2"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/colocar-moqueta-o-revestimientos-de.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-WM7S_xHB4e8/V1SEWkhSRKI/AAAAAAAAGrE/JGhM3qDvvZcpNNDiSdnF2L0Y23vV_CjXACLcB/s1600/Colocar%2Bmoqueta%2Bo%2Brevestimientos%2Bde%2Bpl%25C3%25A1sticos%2B1.jpg" title="Colocar moqueta 1"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/colgar-estores-leroy-merlin.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-Y8tijcSQCP8/V1SByFOEw8I/AAAAAAAAGq4/vRsbb2Qu_QIHB3dAZK26wnGpYW4h1vV_wCLcB/s1600/Colgar%2Bestores.jpg" title="Colgar estores"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/colgar-barras-de-cortinas-leroy-merlin.html" src="https://4.bp.blogspot.com/-6Eu9rJVK93E/V1R-lG0dsII/AAAAAAAAGqs/dTnafoVBHZQx9lwxOpFBeXLtc8Lkv-k9ACLcB/s1600/Colgar%2Bbarras%2Bde%2Bcortinas.jpg" title="Colgar barras de cortinas"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/barnizados-de-suelos-y-escaleras-de.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-WQhHzTqj4R4/V1R4gnKqKtI/AAAAAAAAGqc/5ZKvPxx7dUMnBpfh03WQ2Vh1o1_mSBSmQCLcB/s1600/Barnizados%2Bde%2Bsuelos%2By%2Bescaleras%2Bde%2Bmadera.jpg" title="Barnizados de suelos"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/aplicar-un-protector-decorativo-para.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-cCd4Fy44jeE/V1MqrdyINZI/AAAAAAAAGk4/WeB7cSq54K0qBv2sUp0knspw-3mBIegVQCLcB/s1600/Aplicar%2Bun%2Bprotector%2Bdecorativo%2Bpara%2Bmadera%2B%2528Lasur%2529.jpg" title="Aplicar un protector decorativo"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/aplicar-un-estuco-de-interior-leroy.html" src="https://1.bp.blogspot.com/-n8baEMR8Yc4/V1Mk5i-WZrI/AAAAAAAAGko/I1JmatA3y_QR4XGpLAqdH0qLxAl9RPR7gCLcB/s1600/Aplicar%2Bun%2Bestuco%2Bde%2BInterior.jpg" title="Aplicar un estuco"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/instalar-una-antena-parabolica-leroy.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-SHjXimwLg3Y/V1MVET09xpI/AAAAAAAAGkY/xPpojF0nZ_wcnF7h0tQcRTmy7E392-Y9gCLcB/s1600/Instalar%2Buna%2Bantena%2Bparab%25C3%25B3lica.jpg" title="Instalar una antena parabólica"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/instalar-inserts-leroy-merlin.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-CAvhgcSn38A/V1MRB9o0FRI/AAAAAAAAGkM/iyJcHxvyIFMn_y1cF66M_5u9qbOukObUQCLcB/s1600/Instalar%2BInserts.jpg" title="Instalar Inserts"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/instalar-estufas-leroy-merlin.html" src="https://1.bp.blogspot.com/-SWFKy2n_8VU/V1Em5GA0XjI/AAAAAAAAGfM/yIcushBBPIEqa9FfrtS5vcCbBGFCVp6DACLcB/s1600/Instalar%2Bestufas.jpg" title="Instalar estufas"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/instalar-barbacoas-leroy-merlin.html" src="https://1.bp.blogspot.com/-clzTH3a7enw/V1Ei7wwkgEI/AAAAAAAAGfA/50AGvZmTFwwHETa8o-g-XtGNSbaPnk7mwCLcB/s1600/Instalar%2Bbarbacoas.jpg" title="Instalar barbacoas"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/instalar-extractores-y-campanas-leroy.html" src="https://3.bp.blogspot.com/-yOyRbXBDpOk/V1Egh0QaBXI/AAAAAAAAGe0/SCs4DRplHWUxWZjHQr--i1RT3DlnZAdYgCLcB/s1600/Instalar%2Bextractores%2By%2Bcampanas.jpg" title="Instalar extractores"][/item] [item url="https://manualesdelaconstruccion.blogspot.com.es/2016/06/empotrar-una-caja-fuerte-leroy-merlin.html" src="https://2.bp.blogspot.com/-mzIUysa6EsY/V1Eb7Zqy0AI/AAAAAAAAGeo/9UJYlDVoNJMijB9WJfYKfCPSxiXZwnL0wCLcB/s1600/Empotrar%2Buna%2Bcaja%2Bfuerte.jpg" title="Empotrar una caja fuerte"][/item] [item url="Image_Link_URL" src="Image_URL" title="Image_title"]Content Description[/item] [/pcarousel]
Etiquetas:
Da tu opinión:

Publicar un comentario

[blogger][facebook][disqus]
{facebook#https://www.facebook.com/unomasalacola/}

ivythemes

{facebook#https://www.facebook.com/unomasalacola/}

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget